MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 2014

13. 9. 2014 - Kde žijí netopýři? Čím se živí a které druhy žijí v České republice? Zajímavá a pro mnohé jistě tajuplná zvířata přibližuje osvětová akce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

 

AKCE SE USKUTEČNÍ

v sobotu 13. září 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (za každého počasí)
od 18.30 hodin pro rodiče s dětmi (zkrácené povídání, soutěže pro děti)
od 22.00 hodin pro ostatní zájemce
Mezinárodní noc pro netopýry 2014
Osvětová akce pro děti i dospělé, jejímž záměrem je přiblížit zajímavá a pro mnohé tajuplná zvířata - netopýry. Účastníci se dozví, kde netopýři žijí, čím se živí, které druhy žijí v České republice a mnoho dalšího.
Mezinárodní noc pro netopýry 2014
V případě příznivého počasí bude součástí programu vycházka spojená s ukázkou detekce netopýřích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt netopýrů (pokud budeme mít štěstí, tak i s odchyceným netopýrem). Doporučujeme vzít si s sebou svítilnu a teplejší oblečení.
Z noci netopýrů

KREATIVNÍ DÍLNA NOCI NETOPÝRŮ

Dotvořte si netopýří masku nebo vlastnoručně ozdobte v muzeu zakoupené tričko některým z vybraných netopýřích motivů během zítřejší Mezinárodní noci pro netopýry. Masku si také lze zakoupit již hotovou.
netopýří maska
Akce je pořádána v rámci Mezinárodní noci pro netopýry ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů:
www.ceson.org
netopýří tričko