SYMPOZIUM K UMĚLECKÉMU KOVÁŘSTVÍ

5. 9. 2014 - Sympozium věnované tématu Odborné školy pro umělecké zámečnictví. V bloku přednášek zazní témata související s historií školy, jejími významnými představiteli nebo restaurováním náhrobních křížů.

 

SYMPOZIUM SE USKUTEČNÍ

v pátek 5. září 2014 od 9.00 do 16.30 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Vstupné 50 Kč.
b_480_0_16777215_00_images_files_sympozium-umelecke-kovarstvi_sympozium-umelecke-kovarstvi-img.jpeg
Sympozium věnované tématu Odborné školy pro umělecké zámečnictví a restaurování kovu. Témata přednášek související s výraznými osobnostmi školy, školou samotnou a odborným školstvím obecně mohou být blízká odborným pracovníkům muzeí, učitelům, studentům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.
V odpoledním bloku bude prezentováno restaurování orIginálu a kopie pozdně renesančního náhrobního kříže z roku 1888 (Severočeské muzeum v Liberci) a secesní mříže studny z roku 1902 v Poděbradech. Součástí sympozia bude komentovaná prohlídka výstavy.
Účastníci semináře budou mít příležitost prohlédnout si nejen aktuální výstavu Zámečnická škola. Řemeslo je umění., ale i řadu prací na veřejných prostranstvích, které zajímavě doplňují urbanistické prostředí Gočárova Hradce Králové.

PROGRAM

SYMPOZIUM K UMĚLECKÉMU KOVÁŘSTVÍ
5. září 2014 – přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové 
  
9.00-9.30 – registrace účastníků 
9.30–9.40 - uvítání a zahájení sympozia 
  

BLOK HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK

  
9.40 – 10.00 Markéta Pražáková, MVČ Hradec Králové 
Úvodní slovo k Odborné škole pro umělecké zámečnictví

10.00-10.30 Jan Mohr, Severočeské muzeum v Liberci 
Severočeské průmyslové muzeum a OŠUZ v Hradci Králové 
 
10.30 – 10.55 Michal Stříbrný, UpM Praha 
Práce OŠUZ v Hradci Králové ve sbírkách UpM v Praze 
  
10.55 – 11.20 Jan Mergl, ZČM Plzeň
Firma Michálek a Jaroš z Plzně 

11.20 – 11.45 Pavla Koritenská, MVČ Hradec Králové 
Střední a odborné školství od 70. let 19. století – 1. polovina 20. století 
 
11.45 – 12.10 Jan Lauro, KM Přerov 
Odborné umělecké školy na Hefaistonu 
  
12.10 – 12.30 diskuse 
12.30 – 13.30 oběd 
13.30 – 14.30 komentovaná prohlídka výstavy 
 

BLOK PŘEDNÁŠEK K RESTAUROVÁNÍ

  
14.45 – 15.10 Anton Vadovič, VOŠ Turnov 
Náhrobní kříž – kopie OŠ podle originálu ze SM v Liberci 
  
15.10 – 15.35 David Lejsek, SM Liberec 
Náhrobní kříž – originál ze 17. stol. ve sbírce SM v Liberci 
  
15.35 – 16.00 Ivan Houska, restaurátor, Praha 
Secesní mříž studny z r. 1902, práce OŠUZ 
  
16.00 – 16.15 diskuze 
16.20 – 16.30 zakončení
http://www.hradeckralove.org/)" target="_blank" style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">Hradec Králové
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ