MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 2014

18. 5. 2014 - V neděli 18. května 2014 oslaví muzea na celém světě a jejich pracovníci svůj mezinárodní den. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete tento den navštívit výstavy a expozice zdarma.

 

AKCE SE USKUTEČNÍ

v neděli 18. května 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Vstup do expozic a výstav zdarma. Otevřeno od 9 do 17 hodin.
Mezinárodní den muzeí 2014
V neděli 18. května 2014 oslaví muzea na celém světě a jejich pracovníci svůj mezinárodní den. Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti.
Výstava Zámečnická škola. Řemeslo je umění.
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete tento den navštívit výstavy a expozice zdarma. Otevřena je nová rozsáhlá výstava ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA. ŘEMESLO JE UMĚNÍ. představující výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954. Menší výstavka PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 1924 – 2014 připomíná archeologickými nálezy, archivní dokumenty i historickou fotografií 90. výročí povýšení obce Pražské Předměstí na město.
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM a OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY jsou expozice mapující Hradec Králové od počátku osídlení do stavby pevnosti a dějiny architektury města od poloviny 18. století do počátku druhé světové války. Oběma výpravným výstavám dominují interaktivní modely města Hradce Králové.
Více o výstavách a expozicích v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
V Kavárně muzeum je možné pohlédnout si výstavu DAGMAR JIROUSKOVÁ – KRAJINA. Autorka ve volné tvorbě do svých ručních papírů vkládá květiny, listy i kousky dřeva s pamětí jako v herbáři života.
Mezinárodní den muzeí 2014 - plakát