DEN C.k. ŘADOVÉHO PĚŠÍHO PLUKU č.18

31. 5. 2014 - Praktické ukázky výcviku infanterie rakouské armády z roku 1866 s možností prohlídky dobového tábora a unikátního souboru jedenácti portrétů majitelů pluku od konce 17. století do 19. století v Muzeu války 1866 na Chlumu.

 

AKCE SE USKUTEČNÍ

v sobotu 31. května 2014 od 13.00 hodin v Muzeu války 1866 na Chlumu
C.k. řadový pěší pluk č.18 z Hradce Králové
První z tématických dnů sezóny 2014 bude věnován regimentu C.k. řadového pěšího pluku č. 18. Odpolední program bude zaměřen na praktické ukázky výcviku infanterie rakouské armády z roku 1866 s možností prohlídky dobového tábora. Akce je připravena ve spolupráci s historickým spolkem C.k. řadového pěšího pluku č.18 z Hradce Králové.

Připraveny jsou:
- ukázky pořadového výcviku
- nabíjení na povely a střelba
- čištění zbraní
- popis výzbroje a výstroje s ukázkami artefaktů
- informace o historii jednotky
- možnost focení s vojáky
C.k. řadový pěší pluk č.18 z Hradce Králové
Expozice muzea tento den výjimečně představí sbírkové předměty spojené s tímto regimentem. Ke zhlédnutí bude unikátní soubor jedenácti portrétů majitelů pluku od konce 17. století do 19. století.
C.k. řadový pěší pluk č.18 z Hradce Králové

VSTUPNÉ:

50 Kč (20 Kč děti do 6 let).
VSTUPENKA PLATÍ NA AKCI I DO MUZEA
(každý platící návštěvník obdrží zdarma reklamní placku)
C.k. řadový pěší pluk č.18 z Hradce Králové
Více informací o Muzeu války 1866 na Chlumu: www.chlum1866.cz