Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy

13. 6. 2014 až 14. 6. 2014 - Mezinárodní vědecká konference. Vstupní konference, ideově navazující na uherskohradišťské mezinárodní agraristické konference.

KONFERENCE SE USKUTEČNÍ

13. - 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
b_480_0_16777215_00_images_files_dejiny-venkova_jozo.jpeg
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Národním muzeem, Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy
Vstupní konference, ideově navazující na uherskohradišťské mezinárodní agraristické konference, usiluje o zmapování dosavadního stavu poznání tohoto mimořádně důležitého segmentu vývoje české a německé společnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s přesahem do dalších teritorií. Dosavadní bádání se neslo především ve znamení zájmu o oblast politického agrarismu posledních sta let (zejména dějin české/československé agrární strany). Plánovaná konference pod hlavičkou Muzea východních Čech v Hradci Králové proto záměrně rozšiřuje badatelské pole na venkov jako takový, a to od počátku raného novověku do současnosti. Cílem je zaměření pozornosti na metody, které byly dosud používány v badatelském diskurzu se snahou rozšířit je o metodickou výzbroj, jíž dnes nabízejí kulturní dějiny, historická antropologie, historická sociologie aj. Nedílnou součástí jednání bude také nastínění palety problémů z oblasti dějin venkova v nejširším slova smyslu, od nichž se bude odvíjet tematická precizace dalších workshopů. Hodnotné příspěvky, přednesené na konferenci, budou publikovány v podobě monotematického supplementa recenzovaného časopisu. 
b_480_0_16777215_00_images_files_dejiny-venkova_dejiny-venkova-loga.jpeg
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 
tel.: +420 495 512 391, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.muzeumhk.cz