PRVOREPUBLIKOVÁ MUZEJNÍ NOC

31. 5. 2013 - Tradiční muzejní noc bude tento rok laděna do období první republiky.

AKCE SE USKUTEČNÍ

v pátek 31. května 2013 od 18.00 do 24.00 hodin v Muzeu východních Čech
KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC 2013
Tradiční muzejní noc bude tento rok laděna do období první republiky. Návštěvníkům budou otevřeny výstavy PŘIJĎTE PŘED 100 LETY, DIVADLO ČESKÝCH POTULNÝCH LOUTKÁŘŮ, PRAVĚK JE KŮŮL!, a stálé expozice KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM a OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY. Nebude chybět nadstandardní program pro děti i dospělé a občerstvení. Kromě elegantních módních doplňků atmosféru doladí například dobové klavírní melodie.

VSTUP ZDARMA

PROGRAM

 • Stepařské vystoupení v rytmu charlestonu skupiny TAP DANCE AVALANCHE
 • Ukázka historických vozidel před muzeem
 • Projížďky drožkou po nábřeží
 • Fotografování v dobovém ateliéru s automobilem značky START z roku 1930
 • V muzejní knihovně budou k nahlédnutí prvorepublikové noviny a časopisy
 • Příjemný večer v duchu první republiky ve výstavě PŘIJĎTE PŘED 100 LETY
 • Interaktivní program ve výstavě DIVADLO ČESKÝCH POTULNÝCH LOUTKÁŘŮ
 • Prohlídky stálých expozic KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM 
  OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY
 • Prohlídky muzejní budovy, která slaví 100 let od otevření 

 • Kreativní dílna, kde si děti mohou vytvořit maňáskovou loutku
 • Výtvarná soutěž se zaměřením na dobu první republiky
 • Občerstvení po celý večer v prostorách spodního dvora muzea a v muzejní kavárně ve stylu první poloviny 20. století

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

 • Komentovaná prohlídka muzea v uniformách z období války 1866
 • V případě příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu

NOVÁ EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

V prostoru původního zrekonstruovaného muzea byl vy­budován kinosál, kde je návštěvníkům prezentován hraný dokumentární film. Toto doku-drama zprostředkovává di­vákovi průběh bitvy v roce 1866 prostřednictvím výpovědí významných osobností vrchního rakouského velení. Vlastní expozici doplňuje krátký hraný film, přibližující pocity řadového vojáka rakouské pě­choty v boji o les Svíb. Dále jsou pro návštěvníky připraveny informační kiosky a interak­tivní stanoviště, kde si zájemci mohou sami vyzkoušet rozdílný způsob nabíjení rakouské a pruské pušky. 

Pro návštěvu muzea mohou návštěvníci využit muzejní linku, odjezd autobusu v 18.00 hodin od Muzea východních Čech. Více...