NUMISMATICKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

16. 3. 2013 - Muzeum východních Čech a Česká numismatická společnost pobočka v Hradci Králové si dovolují pozvat všechny zájemce o numismatiku a také o dějiny královéhradeckého muzea na Numismatický přednáškový cyklus.

AKCE SE USKUTEČNÍ

v sobotu 16. března 2013 od 13.00 hodin v přednáškovém sále Muzea východních Čech
Radeč - depot pražských grošů Václava IV.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Česká numismatická společnost pobočka v Hradci Králové si dovolují pozvat všechny zájemce o numismatiku a také o dějiny královéhradeckého muzea na Numismatický přednáškový cyklus. V rámci něho zazní tyto přednášky: 
  
 • Numismatická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové
  PhDr. Vojtěch Brádle
 • Konec "stojatých vod” v problematice počátků českého mincovnictví?
  MUDr. Zdeněk Petráň
 • Nejstarší papírová platidla Československé republiky
  Jan Bajer
 • Moravské denáry
  Ing. Jan Videman

Čechy, Boleslav I., denár A
Čechy, Boleslav I., denár
ČSR - 10koruna 15. 4. 1919 A
ČSR - 10koruna 15. 4. 1919 B

Pozvánka - Numismatický přednáškový cyklus