OBJEVY KRUHOVÝCH PŘÍKOPŮ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

6. 3. 2013 - Rozsáhlé pravěké kruhové příkopy se vchody orientovanými do čtyř světových stran ve východních Čechách a nejnovější nálezy archeologického leteckého průzkumu v přednášce Doc. PhDr. Jaromír Kovárníka, CSc.

OBJEVY KRUHOVÝCH PŘÍKOPŮ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ PŘI LETECKÉM ARCHEOLOGICKÉM PRŮZKUMU KRÁLOVÉHRADECKA 

AKCE SE USKUTEČNÍ

ve středu 6. března 2013 od 17.00 hodin v přednáškovém sále Muzea východních Čech
Lochenice
Rozsáhlé pravěké kruhové příkopy se vchody orientovanými do čtyř světových stran byly ve východních Čechách poprvé zjištěny již před několika desetiletími. Počet nových objevů těchto památek v posledních letech strmě stoupá především zásluhou leteckého průzkumu. S nejnovějšími nálezy těchto pozoruhodných a dodnes do značné míry tajemstvím opředených památek seznámí Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové.

Lochenice
Semonice
Třebovětice