VÁLKA NĚMCŮ S NĚMCI: SASOVÉ VE VÁLCE ROKU 1866

26. 10. 2016 | Roli saského sboru v klíčové bitvě prusko-rakouské války, který bojoval v roce 1866 pod vedením korunního prince Alberta na východočeských bojištích jako spojenec rakouské armády, připomene historik Mgr. Josef Šrámek.

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ

26. října 2016 od 18.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Vstup zdarma

b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2016_sasove-1866-01.jpeg
Roli saského sboru v klíčové bitvě prusko-rakouské války, který bojoval v roce 1866 pod vedením korunního prince Alberta na východočeských bojištích jako spojenec rakouské armády, připomene historik Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové. V prusko-rakouské válce zastával princ Albert post hlavního velitele saské armády. Pod Albertovým velením se saské oddíly účastnily bitevních střetů u Mnichova Hradiště, Jičína a u Hradce Králové. Za zásluhy během prusko-rakouské války byl princ Albert odměněn udělením velkého kříže Vojenského řádu sv. Jindřicha a rytířským křížem řádu Marie Terezie, nejprestižnějšího rakouského vojenského vyznamenání.

b_480_0_16777215_00_images_files_rijen-2016_sasove-1866-02.jpeg