NOC VĚDCŮ 2016 – BEZPEČNOST

30. 9. 2016 | Cyklus přednášek na téma zákonitostí uložení mincovních pokladů, archeologických dokladů kolektivní ochrany ve středověkém městě, ale také historie obrany člověka před nebezpečnými tvory jsou náplní letošní Noci vědců v muzeu.

NOC VĚDCŮ 2016

pátek 30. září 2016 od 19.00 do 22.00 hodin 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
// vstup zdarma
Celorepubliková Noc vědců 2016 se pokusí najít odpovědi v otázkách bezpečnosti a nabídne řadu nečekaných souvislostí. Cyklus přednášek v Muzeu východních Čech v Hradci Králové bude věnován především bezpečnosti v historii. Jak člověk bránil své uzemí a majetek ve středověkém městě? Jak se člověk snažil v průběhu času zajistit vlastní bezepečnost před nebezpečnými tvory? Hoďte starosti a trable za hlavu a přijďte se bavit vědou a poznáváním!

noc-vedcu-2016-02.jpg

KAM S TÍM?

19.00 hodin / Vojtěch Brádle PhDr.
ZÁKONITOSTI UKRÝVÁNÍ MINCOVNÍCH POKLADŮ
Zatímco v dnešní době máme k dispozici různé způsoby uložení našich financí, v minulosti to lidé měli podstatně těžší. Ve středověku i v období raného novověku bylo nejpoužívanějším (a nezřídka také jediným možným) způsobem určité ochrany majetku v případě potencionálního nebezpečí jeho uschování na vybraném místě. V prezentaci se nejprve seznámíme obecně se základními zákonitostmi, podle kterých docházelo k ukrývání peněžních hotovostí, a následně se podíváme na jejich aplikaci v případě vybraných mincovních depotů, k jejichž ukrytí došlo v prostoru severovýchodních Čech.

noc-vedcu-2016-01.jpg

POD ZÁMKEM A ZA HRADBOU

20.00 hodin / Mgr. Radek Bláha
ARCHEOLOGICKÉ DOKLADY INDIVIDUÁLNÍHO I KOLEKTIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ
Již od rané doby dějinné máme hmotné doklady zabezpečení majetku v podobě klíčů a zámků. Ještě starší jsou doklady kolektivní ochrany a obrany celých sídlišť v podobě opevnění. Oba způsoby jsou dobře archeologicky doloženy ve středověkém městě Hradci Králové. Především opevnění mělo kromě své ochranné úlohy 
ještě funkce reprezentativní i právní.

noc-vedcu-2016-03.jpg

ČLOVĚK VS. NEBEZPEČNÍ TVOROVÉ

21.00 hodin / Mgr. Josef Hotový.
Od kamenů a klacků přes oštěp, luk s šípy až po pušky proti zubům, drápům, rohům či fyzické převaze - povídání s praktickými ukázkami o tom, jak se  člověk snažil v průběhu času zajistit vlastní bezepečnost před nebezpečnými tvory. Zbyli dnes vůbec tvorové, kterých se obáváme?

experiment-800.jpg

EXPERIMENT: NĚKDO TO RÁD HOŘKÉ

Pokud jste tak již neučinili, zapojte se během Noci vědců v muzeu do genetického populačního výzkumu Masarykovy univerzity v Brně, jehož cílem je porovnat obyvatele České a Slovenské republiky pomocí tří jednoduchých znaků. Prvním z nich je schopnost (či naopak neschopnost) cítit hořkou chuť látky fenylthiokarbamidu (PTC), kterou je napuštěn bílý testovací papírek... Navíc každý 25. respondent, který přímo v muzeu vyplní v on-line dotazníku i svůj e-mail získá za odměnu roční předplatné časopisu Vesmír. Ve hře je 11 elektronických a 4 tištěné licence.

noc-vedcu-2016-04.jpg
noc-vedcu-2015-logo.png