VÁLKA Z ROKU 1866 VE VZPOMÍNKÁCH SEDLÁKA VOLFA Z MÁSLOJED

22. 9. 2016 | Válka 1866 tentokrát ve vzpomínkách Josefa Volfa, zakladatele Muzea války 1866 na Chlumu, v přednášce historika Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

AKCE KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

22. září 2016 od 10.00 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Válka 1866 tentokrát ve vzpomínkách Josefa Volfa, zakladatele Muzea války 1866 na Chlumu, v přednášce historika Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové se uskuteční v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

volf-01.jpg