VÁLKA Z ROKU 1866 OČIMA SOUČASNÍKŮ

21. 9. 2016 | Prusko-rakouská válka roku 1866 dolehla nejen na bedra vojáků, ale poznamenala i život civilního obyvatelstva a hluboce se zapsala do paměti obyvatel východních Čech. Přednáší Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ

ve středu 21. září 2016 od 18.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Vstup zdarma.

valka-ocima-01.jpg
Prusko-rakouská válka roku 1866 dolehla nejen na bedra vojáků, ale poznamenala i život civilního obyvatelstva. Byla to právě hloubka válečného prožitku všech sociálních vrstev české společnosti, co zapříčinilo skutečnost, že se válka z roku 1866 zapsala tak hluboce do paměti obyvatel východních Čech. Autentická dobová svědectví pocitů společnosti ve východních Čechách očekávající nadcházející válku, prožívající válečné události a  těžkosti poválečné obnovy v přednášce historika Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

valka-ocima-02.jpg