Noc v muzeu války 1866

Navštivte Muzeum války 1866 v nezvyklou denní dobu. Připravena je poutavá komentovaná prohlídka expozice, přednáška Osudy pomníku generála jezdectva Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu.

NOC V MUZEU VÁLKY 1866 
se uskuteční v pátek 17. května 2019 od 18.00 hodin do 24.00 hodin v Muzeu války 1866. Vstup zdarma. Muzejní autobusová linka odjíždí v 18.00 hodin od Muzea východních Čech v Hradci Králové. Návrat kolem 21.30 hodin. Zpáteční jízdné 45 Kč.

b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2019_noc2019-muzeum-valky-01.jpeg

Srdečně Vás zveme do Muzea války 1866 v nezvyklou denní dobu. Připravena je poutavá komentovaná prohlídka expozice dokumentující největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století. Návštěvníci se také mohou těšit na přednášku Osudy pomníku generála jezdectva Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu historika Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. Atmosféru doby a tragédii prusko-rakouské bitvy dokreslují také krátké hrané filmy. Za příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu.


b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2019_noc2019-muzeum-valky-02.jpeg


PROGRAM  /  17. 5. 2019

18.00 / Odjezd autobusu 
Odjezd autobusu muzejní linky od historické budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové z Eliščina nábřeží, začátek muzejní noci. Zpáteční jízdné 45 Kč. Platba před nástupem do autobusu.

18.30-20.30 / Návštěva vyhlídkové věže s výkladem
Možnost navštívit rozhlednu v sousedství Muzea války 1866 a vyslechnout výklad o bojišti bitvy u Hradce Králové.

20.45 / Osudy pomníku generála jezdectva 
Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu

Přednáška historika Mgr. Josefa Šrámka Ph.D. v kinosále Muzea války 1866 v délce 40 minut.

Program v Muzeu války 1866 bude doprovázet:

/ Osvětlené Ossarium a pomník Baterie mrtvých
V průběhu Noci v Muzeu války 1866 bude nasvíceno novogotické Ossarium, tedy kostnice, kde spočinuly ostatky padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Ke spatření zde bude i originál pamětní desky generála jezdectva Viléma prince zu Schaumburg-Lippe. Nasvícen bude také pomník Baterie mrtvých a okopy z války 1866 v nedalekém lesíku, kde podá výklad o polním opevnění v prusko-rakouském válečném konfliktu archeolog Mgr. Matouš Holas.

Po celou dobu trvání Noci v Muzeu války 1866 budou k vidění uniformovaní členové klubů vojenské historie zabývajících se prusko-rakouskou válkou, znázorňující rakouskou pěchotu, rakouské polní myslivce a pruské gardové jednotky. Rovněž u vchodu do Muzea války 1866 bude připraven stánek s výstavkou výstroje a výzbroje pruských jednotek.

21.30 / Odjezd autobusu
Odjezd autobusu zpět k historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové.

23.55 / Ukončení muzejní noci


b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2019_noc2019-muzeum-valky-03.jpeg

Noc v Muzeu války 1866 je součástí Královéhradecké muzejní noci, kterou se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojují do celorepublikového cyklu muzejních nocí. XV. ročník Festivalu muzejních nocí 2019 bude v Hradci Králové a okolí probíhat 17. května 2019 od 18 do 24 hodin. Vstup je do všech zúčastněných muzeí a galerií zdarma.