MEZIGENERAČNÍ ROZHOVORY A JEJICH VÝZNAM PRO UCHOVÁNÍ PAMĚTI

21. 4. 2016 | V současné společnosti se čím dál tím více hovoří o významu komunikace mladých lidí se staršími generacemi. Každý jsme schránkou vzpomínek a životní moudrosti.

PŘEDNÁŠKA KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

21. dubna 2016 od 10.00 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

b_480_0_16777215_00_images_files_duben-2016_mezigeneracni-rozhovory-01.jpeg
V současné společnosti se čím dál tím více hovoří o významu komunikace mladých lidí se staršími generacemi. Každý jsme schránkou vzpomínek a životní moudrosti. Kurátorka MVČ Mgr. Zdeňka Kulhavá představí vybrané metody historického výzkumu v oblasti orální historie a pohovoří o důležitosti spolupráce paměťových institucí s veřejností. Součástí přednášky budou zajímavé příklady z kurátorské a muzejně-pedagogické praxe kurátorky.