PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866

29. 6. 2016 - 1. 7. 2016 | INTERNATIONAL CONFERENCE: THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866 IN POLITICAL, MILITARY, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY, HRADEC KRÁLOVÉ 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
V OPTICE POLITICKÝCH, VOJENSKÝCH, SOCIÁLNÍCH, 
HOSPODÁŘSKÝCH A KULTURNÍCH DĚJIN

INTERNATIONAL CONFERENCE: THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866 
IN POLITICAL, MILITARY, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY

{HRADEC KRÁLOVÉ 29/6-1/7 2016}


 INTERNATIONAL CONFERENCE: THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR OF 1866 IN POLITICAL, MILITARY, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL HISTORY
 
 
 
 
- Válka roku 1866 patří k nejdůležitějším konfliktům 19. století, jenž mimo jiné nechal Evropu poprvé nahlédnout možnostem moderních vojenských technologií, proslavil pruskou školu vojenského myšlení s její svůdně lákavou ideou krátké války a rozhodující bitvy, vrhl habsburskou monarchii do víru osudové ústavní reformy a přitom připravil cestu ke sjednocení Německa. Z hlediska akademického zájmu se však zdá, že jde o válku z větší části zapomenutou a netknutou nejnovějšími přístupy k dějinám. Vzhledem k blížícímu se sto padesátému výročí se zdá, že nadešel čas ke kompletní historické inventuře celého tématu, a jen stěží si lze představit lepší místo, než to, na němž se rozhodující bitva války odehrála – Hradec Králové.
 
- Cílem třídenní konference je především skloubit nejnovější poznatky z oblasti historie vojenství, týkající se roku 1866, s aktuálními metodami historického bádání jako takového. Věříme, že právě prezentace všech možných přístupů k tematice války na příkladu tohoto konkrétního konfliktu, od politických dějin k historii sociální, od dějin kulturních až po dějiny genderu, může být zásadním příspěvkem jak k našemu chápání jedné části evropské historie, tak i ke sblížení historie vojenství s hlavním proudem současného historického bádání.
- Konference se koná v rámci seriálu akcí u příležitosti 150. výročí 
bitvy u Hradce Králové z roku 1866.
- The war of 1866 is one of the most important conflicts of the 19th century, bringing Europe to the threshold of modern military technology, introducing the continent to the Prussian military thinking, presenting everyone with the enticing idea of the Hauptschlacht, and preparing a way to the unified Germany in the process. Yet, in terms of academic interest, it seems to be a war largely forgotten, a topic untouched by anything more than the traditional operational history. With the anniversary of the war fast approaching, it is a particularly appropriate time to revisit the subject, and there is no better place to do it than the site of the Hauptschlacht itself – in Hradec Kralove, or, as it used to be known, Königgratz.
- The aim of this three-day conference is to combine recent developments in the military history of the war with those other fields of study. We believe that bringing together as many as approaches towards the topic of the war of 1866 as possible, from social, cultural and political to gender history, could only benefit our understanding of this particular episode of European history and actually help in connecting the traditional field of military history with contemporary methods of historical research – to the benefit of both.
- The conference is a part of a series of events to commemorate the 150th anniversary of the battle of Königgrätz.
Hlavní úvodní příspěvek přednese KEYNOTE SPEAKER:
prof. Denis Showalter (Colorado College)


Kontaktní osoba / CONTACT PERSON: 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Přihlášení na konferenci / CONFERENCE REGISTRATION:
Své přihlášení na konferenci zasílejte prosím na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 20. 6. 2016. Do předmětu e-mailu uveďte „přihláška - konference 1866“ a do těla zprávy uveďte: plné jméno vč. titulů, kontaktní adresu, telefon, e-mail, instituci, dny Vaší účasti na konferenci.

Dále uveďte, pokud máte zájem, 
účast na níže uvedených doprovodných akcích ke konferenci:

29. června 2016, od 18:00 hod.
komentovaná prohlídka expozice 
v Muzeu války 1866 na Chlumu s občerstvením
30. června 2016, od 17:00 hod.
vernisáž výstavy „Ve stínu války“
1. července 2016, od 17:00 hod.
odhalení pomníku ve Střezeticích

Please send an email with your registration details to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. by 20th June2016. Please enter “registration – conference 1866” in the subject line and include the following details in the body of your message: full name, incl. titles, contact address, telephone number, e-mail, institution, dates on which you will be attending the conference.

Participants are also kindly requested to state if they are interested in attending any of the accompanying events:

29th June 2016 – 18:00
a guided tour of the War of 1866 
Museum at Chlum with refreshments
30th June 2016 –17:00

preview of the “In the Shadow of War” exhibition
1st June 2016 – 17:00

unveiling of the monument in StřezeticeKonferenční poplatek / REGISTRATION FEE:
Konferenční poplatek činí 300 Kč a bude vybírán dne 29. 6. 2016 před zahájením konference na recepci historické budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 465/7, 500 01 Hradec Králové 1, GPS: 50.2116217N, 15.8289833E, www.muzeumhk.cz).
 
Conference registration fee of 300 CZK is to be paid on 29 June 2016 before the opening of the conference at the reception desk in the historic building of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové (Eliščino nábřeží 465/7, 500 01 Hradec Králové 1, GPS: 50.2116217N, 15.8289833E, www.muzeumhk.cz).
Konferenční poplatek bude vybírán pouze v hotovosti v CZK nebo v EUR.
Registration fee can only be paid in cash in CZK or EUR.
 

Informace pro přednášející / INFORMATION FOR PRESENTERS:
poskytne / will be provided by 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa / Address Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéEliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1Czech Republic, +420 495 512 391Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.muzeumhk.cz

KONFERENCI POŘÁDAJÍ

THE CONFERENCE IS BEING HOSTED BY
b_480_0_16777215_00_images_files_1866-konference_1866-konference.jpeg
Partneři
icomam