PROHLÍDKA VÝSTAVY VELKÁ VIZITA!

20. 9. 2017 | Prohlídka výstavy s kurátorkou Pavlou Koritenskou seznámí zájemce nejen s historií zdravotnictví a lékařské péče v Hradci Králové za první republiky, ale také s oblastí domácí péče o zdraví.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SE USKUTEČNÍ

20. září 2017 od 17.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

prohlidka-vizita-zari-01.jpg
Prohlídka výstavy VELKÁ VIZITA! s kurátorkou Pavlou Koritenskou seznámí zájemce nejen s historií zdravotnictví a lékařské péče v Hradci Králové za první republiky, ale také s oblastí domácí péče o zdraví a unikátními zdravotnickými pomůckami používanými v meziválečném období. 

prohlidka-vizita-zari-02.jpg
prohlidka-vizita-zari-03.jpg