ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z POHLEDU RESTAURÁTORKY

21. 9. 2017 | Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představí způsoby zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové.

AKCE KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

21. září 2017 od 10.00 hodin v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

archeo-nalezy-zari-01.jpg
Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představí členům a příznivcům Klubu seniorů způsoby zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 od 10.00 hodin v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

archeo-nalezy-zari-02.jpg