Alfabet, Česká moderní architektura - křest knihy a přednáška

16. září 2022 od 18 hodin vás Czech Architecture Week srdečně zve na křest publikace ALFABET, ČESKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA s přednáškou hlavního editora prof. Vladimíra Šlapety.

  • Datum konání: Pátek 16. září 2022 od 18:00 hodin
  • Místo konání: Přednáškový sál Muzea východních Čech

 

Publikace Alfabet České moderní architektury

Výstava „Česká moderní architektura od secese k dnešku“, která se konala od 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 v Jízdárně Pražského hradu se potkala s velkým zájmem laické i odborné veřejnosti. Do expozice bylo zapojeno 738 staveb, 183 architektonických modelů, 313 vybraných českých architektů, 19 kurátorů, 13 krajů, 18 muzeí a 13 galerií z celé republiky. Výstava byla největší svého druhu, realizovaná v českých zemích. Výstavu navštívilo více než 19 000 lidí. Na popud velkého zájmu návštěvníků, se organizátoři rozhodli připravit a vytisknout publikaci, která bude mapovat tuto událost.

Cílem publikace „Alfabet České moderní architektury“ je představit české a mezinárodní veřejnosti nejvýznamnější ikony české architektury realizované od secese až k dnešku. Připravovaná publikace bude mít české a anglické vydání a zároveň má sloužit jako průvodce architektury českých a moravských zemí.

Čtenář může očekávat stručné životopisy vybraných 120 architektů společně s portrétní fotografií, stručný seznam staveb a fotografie nejvýznamnějších architektonických staveb. Předpokládaný počet stránek je okolo 300, dále rejstřík staveb, adres a zajímavosti. Hlavním editorem je prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

 

 

šlapeta foto

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

 

Profesor VUT v Brně a ČVUT v Praze se narodil a vyrostl v Olomouci a vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Po krátké praxi v Ostravě působil v letech 1973–91 jako vedoucí oddělení architektury NTM v Praze. Po sametové revoluci se stal děkanem FA ČVUT v Praze (1991–97 a 2003–06) a poté i FA VUT v Brně (2006–10) a byl hostujícím profesorem TU Tallin, MSA Münster, Univerzity Lublaň, UFGRS v Porto Alegre a TU Krakov.

Absolvoval delší studijní pobyty v Německu (Wisenschaftskolleg zu Berlin), Holandsku (TU Delft), Kanadě (Centre canadien d’ architecture Montreal), USA (Fulbright-Masaryk Scholarship – Cooper Union, NY) a v Polsku (Muzeum architektury Wroclaw). Je členem Akademie der Künste v Berlíně, komise UIA-UNESCO pro architektonické vzdělání v Paříži, vědecké komise ICOMOS 20.století a čestným členem Královské společnosti britských architektů RIBA, Amerického institutu architektů AIA a Svazu německých architektů BDA.

 

Je autorem nebo spoluautorem desítek výstav a publikací o české a středoevropské architektuře (Praha 1900–1978, NTM Praha; Czech Functionalism, AA London; The Brno Functionalists, Helsinki; Kamil Roškot, GVU Olomouc; Arnošt Wiesner, GVU Olomouc; Otakar Novotný, Mánes; Baťa 1910–1950, GVU Zlín; Adolf Benš, Nadace Charty 77; Adolf Loos, GVU Louny; Baba 1932, ČVUT Praha; Pavel Janák, UPM Praha a TU Wien; Bedřich Rozehnal, Obec architektů Brno; Baustelle Tschechische Republik, AdK Berlin; Jože Plečnik a Praha, Lublaň atd.)

Je nositelem Stříbrné medaile Senátu ČR, Ceny města Brna, ceny Triennale architektury v Bukurešti, Kunstpreis Berlin, medaile Bene merentibus ve Varšavě, Grand Prix Obce architektury za celoživotní dílo aj.