Prezentace nové knihy a beseda s autory

Zuzana Bláhová-Sklenářová a Vojtěch Kessler: "... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866"

Představení publikace a beseda s autory se uskuteční dne 5. listopadu 2021 od 18.00 hodin v přednáškovém sále muzea.

Publikace je vydaná ve spolupráci Společnosti přátel Lužice a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Lužžičí Srbové – malý slovanský národ žžijící na sever od Čech, v roce 1866 rozdělený státní hranicí mezi Sasko a Prusko. Srbové ze všech končin Lužžice se sešli 3. července 1866 v uniformách znepřátelených armád na bojišti u Hradce Králové – spíše stovky než tisíce mužžů uprostřed bojujících statisícù. Každžý měl jméno, domov, rodinu, vlastní příběh…

Kniha přináší netradiční pohled na válečný konflikt z roku 1866 optikou malého národa Lužických Srbů. Lužice, jedna z historických zemí Koruny české, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko, a muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak mnohdy rukovali do navzájem nepřátelských armád. Tomuto paradoxu se v knize věnuje nejen několik současných textů, ale především samotní účastníci války, neboť publikace přináší ediční zpracování a překlady devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování, které již v roce 1866 vycházely v týdeníku Serbske nowiny.

ls1866 hk2021 zm