ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 39

 Acta Musei 39 - obálka

Na této stránce jsou publikovány volně přístupné příspěvky přírodovědeckého časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 39, který byl na závěr roku 2021 vydán také v tradiční tištěné podobě.

Vydavatel © 2021 Muzeum východních Čech v Hradci králové
ISSN 0231-9616 (print)
ISSN 2571-1628 (online)
Formát: 210x297 mm

 

 

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 39. //

Tereza Tejklová // pdf (8 MB)
Houby přírodní rezervace Černý důl (CHKO Orlické hory)
/ Fungi of the Černý důl Nature Reserve (Orlické hory Protected Landscape Area, Czech Republic)

 

Michal Gerža // pdf (12 MB)
Květena národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách
/ Flora of Trčkov National Nature Reserve in the Orlické hory Mts

 

Jan Juráček // pdf (2 MB)
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 5. část (1969–1988).
/ History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 5 (1969–1988).

 

Romana Prausová, Miloš Andres, Jiří Šimůnek, Tereza Andresová, Aneta Špičková // pdf (6 MB)
Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách
/ Status of Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase populations in Choceňská platform in the East Bohemia

 

Miroslav Mikát // pdf (2 MB)
K sedmdesátinám RNDr. Bohuslava Mocka
/ Dr. Bohuslav Mocek seventy years old

 

Více o časopisu...