Mgr. Radek Bláha
Obrázek kontaktu

kurátor, archeolog


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 544 996
Mobil: 603 114 104

Odborná specializace: středověk a raný novověk se zaměřením na středověké město.
Terénní činnost:
 území Hradce Králové, zpracovávání podkladů pro územní plánování na území Hradce Králové, část sbírkového fondu AO (středověk, raný novověk).

Člen redakční rady sborníku Královéhradecko.

Po maturitě na státní Obchodní akademii v Hradci Králové, v letech 1994 – 1997 absolvoval studium oboru středověká archeologie na filozoficko – přírodovědecké fakultě v Opavě. Studium zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce „Archeologie k počátkům města Jaroměře“. Magisterské studium archeologie završil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1997 – 2001 obhajobou diplomové práce „Keramika 10. – 13. století v severovýchodních Čechách a její vztahy k okolním oblastem“.

Od roku 2001 nastoupil na místo archeologa v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Věnuje se záchranné výzkumné činnosti především na území města Hradec Králové a v této souvislosti se zaměřuje na problematiku spojenou se vznikem a vývojem tohoto města. Výsledky odborné práce pravidelně publikuje např. ve Zpravodaji muzea v Hradci Králové. Spoluautor výstav „Střepy a střípky“ (2003-2004) a „První po Praze“ (2008-2009). 

Publikační činnost

1998

BLÁHA R.: Osídlení Jaroměře do konce 13. století. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, s. 82-99.

1999

BLÁHA R., HEJNAL P., KVĚTINA P.: Záchranný archeologický výzkum na dvoře Městského úřadu ve Dvoře Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 25, 132-140.

2000

BLÁHA R.: Archeologický výzkum na stavbě čerpací stanice pohonných hmot na náměstí 5. května v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 137-142.

2001

BLÁHA R., SLAVÍK J.: Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové, Archaeologia historica 27, 2001, 373-378.

BLÁHA R.:Záchranný archeologický výzkum v Nechanicích, okr. Hradec Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 27, 2001, 109-119.

2002

BLÁHA R.: Záchranný archeologický výzkum na dvoře čp. 101 – 103 v Dlouhé ulici v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 186 – 196.

2003

BLÁHA R.: Archeologický výzkum dolní městské hradby v Hradci Králové v roce 2002, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 2003, 216-230.

BLÁHA R., PAPINESCHI J.: Archeologický výzkum v Hradci Králové, Hořické ulici v roce 2002. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, s. 201 - 212.

BLÁHA R., FROLÍK J., SIGL J.: Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. Příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy, Archaeologia historica 28, s. 525 – 538.

2004

BLÁHA R.: Záchranné archeologické výzkumy na území Městské památkové rezervace Hradec Králové v roce 2003 (Kavčí plácek, Komenského tř., Rokitanského ulice), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 2004, 176-211.

BLÁHA R., SIGL J.: Archeologický výzkum pravěkých objektů a novověké cihelny v areálu KIMBERLY-CLARK v Jaroměři  r. 2003, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 2004, 57-64.

BLÁHA R., SIGL J.: Opevnění a problematika vymezení hranic města na příkladu Hradce Králové. Archaeologia historica 29, 161 - 166.

BLÁHA R., BENEŠOVÁ J., KALFERST J.: Databáze archeologických lokalit na správním území města Hradce Králové,  Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 2004, 48-56.

2005

BLÁHA R.: Zemnice v Hradci Králové, dosavadní stav poznání, Forum Urbes Medii Aevi II, Brno 2005, 118-125.

BLÁHA R.: Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové. Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 28, s. 160 – 186.

BLÁHA R., SIGL J.: Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. Královéhradecko – historický sborník pro poučenou veřejnost 2. 2005, s. 11 –32, Hradec Králové.

2006

BLÁHA R.: Nové poznatky o raně středověkém opevnění Hradce Králové (Kavčí plácek, Rokitanského ulice). In: Sedláček, R. – Sigl, J. –Vencl, S. (eds.) 2006: Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. s. 31 – 48. Hradec Králové – Pardubice.

BLÁHA R., SIGL J.: Hradec Králové – raně středověké centrum východních Čech, Archaeologia historica 31, 45-53.

BLÁHA R., SIGL J.: W.W. Tomek, místopis a archeologie v Hradci Králové. In: Řezník, M. (ed.): W. W. Tomek, historie a politika (1818 – 1905). s. 155 – 163. Pardubice.

2007-2008

BLÁHA R., FROLÍK J., SIGL J.: Proměny uliční sítě a parcelace v Hradci Králové a v Chrudimi, Rorum Urbes Medii Aevi IV. 2007, 82-93.

Jméno

Mgr. Radek Bláha

Kontaktní formulář

Poslat email