079_stredoveky depot z radikovic_obsah_002_low 080_stredoveky depot z radikovic_ukazka_003_low

STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

Kód zboží: P116 - 0346 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
211 x 147 mm
Počet stran
92
Prodejní cena: 130 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
Nálezový soubor zahrnuje především české brakteátové a denárové mince Přemysla Otakara II. a Václava II. Ty jsou doplněny několika moravskými ražbami zmíněných panovníků a jedním řezenským fenikem. Depot kromě mincí obsahuje i slitkový kov, který byl v dané době rovněž používán jako platidlo. Díky své struktuře nález z Radíkovic představuje cenný soubor, jenž přispívá k našemu poznání složité problematiky oběživa v období před zahájením ražby pražského groše (1300).
 
Publikace byla vydána s finanční podporou obce Radíkovice.
 
Recenzenti:
Mgr. Petr Schneider
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 21

VOJTĚCH BRÁDLE – RADEK BLÁHA – JAN SKALA:
STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 400 ks
Foto: Miroslav Beneš
Kresby archeologických nálezů: Klára Hemplová
Grafy: Marek Pacák
Překlad resumé: Marcela Tejklová (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

První vydání 

© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ISBN 978-80-87686-04-1
Knihy