rudof-ii-001-obsah-nahled-800px rudof-ii-002-str56-nahled-800px rudolfii-006-nahled-800px rudof-ii-003-str82-nahled-800px rudof-ii-004-str134-nahled-800px rudof-ii-005-str160-nahled-800px

RUDOLF II. UMĚNÍ PRO CÍSAŘE

Kód zboží: P116 - 0616 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 297 mm
Počet stran
196
Prodejní cena: 225 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Katalog k výstavě Muzea východních Čech v Hradci Králové /
The Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové Exhibition Catalogue

Katalog "Rudolf II. Umění pro císaře" představuje čtenářům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II., které byly součástí výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nesoucí stejný název. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl B. Sprangera, H. von Aachen, J. Heintze st., P. Stevense, D. de Quade van Ravesteyn, M. Gundelacha, A. de Vriese. Dále kniha představuje soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zmíněná umělecká díla pochází především ze soukromých sbírek. V historii se veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno na velké výstavě v Praze, doplněné obsáhlým katalogem. Nově připravený materiál rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představuje v evropském kontextu.

 

Publikace vznikla za podpory Skupiny ČEZ
The publication was created with the support of CEZ Group

 

RUDOLF II. UMĚNÍ PRO CÍSAŘE
RUDOLF II ART FOR THE EMPEROR


Autoři textů / Authors of the texts:
© Eliška Fučíková (EF), Lubomír Konečný (LK),
Olga Kotkova (OK), Štěpán Vácha (ŠV), Markéta Pražáková (MP)

Editor a jazykový korektor / Editor and Editorial Work:
Zdeňka Kulhavá

Překlady / Translation:
© Lucie Kasíková, Lenka Hlavatá

Fotografie / Photography by:
© Miroslav Beneš; Liechtenstein. The Princely Collections

Sazba a grafická úprava / Typesetting and Graphic Design:
Jiří Šinták

Vydavatel / Published by:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Tisk / Printed by:
H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Náklad / Number of pieces:
800

První vydání / First edition

ISBN: 978-80-87686-41-6

Knihy