rudof-ii-001-obsah-nahled-800px rudof-ii-002-str56-nahled-800px rudof-ii-003-str82-nahled-800px rudof-ii-004-str134-nahled-800px rudof-ii-005-str160-nahled-800px

RUDOLF II. UMĚNÍ PRO CÍSAŘE

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-41-6 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 297 mm
Počet stran
196
Prodejní cena: 225 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Katalog k výstavě Muzea východních Čech v Hradci Králové /
The Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové Exhibition Catalogue

Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfínských sbírek a české veřejné kulturní instituce nemají prostředky na jejich získání.

V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu.

Proto tedy nyní nastal čas, představit veřejnosti formou výstavy soukromou sběratelskou aktivitu jako činnost, která především uspokojuje osobní zálibu, je podstatným obohacením našeho kulturního dědictví a může se stát i smysluplnou investicí. Měla by být inspirací pro další potencionální sběratele a návštěvníkům muzeí a galerií umožnit, aby se alespoň na omezenou dobu potěšili významnými uměleckými díly, která jsou jinak skryta jejich očím.

Vystavena jsou díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelandta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthäuse Gundelacha, Adriaena de Vries, Aegidia Sadelera, soubor grafických listů podle rudolfínských malířů a několik dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s dobou vlády císaře Rudolfa II.

Zvláštním bonusem v rámci výstavy je zápůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585, zakoupeného v roce 2012 do knížecích liechtensteinských sbírek ve Vídni/Vaduzu.

 

Publikace vznikla za podpory Skupiny ČEZ
The publication was created with the support of CEZ Group

 

RUDOLF II. UMĚNÍ PRO CÍSAŘE
RUDOLF II ART FOR THE EMPEROR


Autoři textů / Authors of the texts:
© Eliška Fučíková (EF), Lubomír Konečný (LK),
Olga Kotkova (OK), Štěpán Vácha (ŠV), Markéta Pražáková (MP)

Editor a jazykový korektor / Editor and Editorial Work:
Zdeňka Kulhavá

Překlady / Translation:
© Lucie Kasíková, Lenka Hlavatá

Fotografie / Photography by:
© Miroslav Beneš; Liechtenstein. The Princely Collections

Sazba a grafická úprava / Typesetting and Graphic Design:
Jiří Šinták

Vydavatel / Published by:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Tisk / Printed by:
H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Náklad / Number of pieces:
800

První vydání / First edition

ISBN: 978-80-87686-41-6

Knihy