cesty-mesta-s14 cesty-mesta-s16 cesty-mesta-s32 cesty-mesta-s50 cesty-mesta-s60 cesty-mesta-s90 cesty-mesta-s150

PRŮVODCE EXPOZICÍ CESTY MĚSTA / GUIDE TO THE JOURNEY OF A CITY EXHIBITION

Kód zboží: P116 - 0686 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 297 mm
Počet stran
160
Prodejní cena: 300 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Brány do expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové Cesty města byly otevřeny dne 3. prosince 2021. Jedná se o rozsáhlý výstavní počin interpretující dějiny města Hradce Králové od jejich prvopočátků do roku 1945. Přípravy expozice probíhaly ve spolupráci MVČ s městem Hradec Králové a trvaly více jak 4 roky. Přístupná pak bude nejméně dalších 5 let. Průvodce expozicí si klade za cíl poskytnout návštěvníkům přehled o dějinách města a zároveň uchovat památku na expozici. Publikace je členěna do tří hlavních kapitol odpovídajících jednotlivým expozičním celkům. Každá kapitola postupuje chronologicky tak, jak byla autory zamýšlena posloupnost témat. Umožní tak pochopit expoziční záměr. Součástí průvodce je bohatý obrazový materiál představující nejvýznamnější vystavené exponáty a zachycující architektonické ztvárnění samotné expozice.

 

The Journey of a City exhibition of the Museum of Eastern Bohemia opened its gates on 3 December 2021. The exhibition represents a grand endeavor to present the history of the city of Hradec Králové from its beginnings to the year 1945. The MEB worked closely with the Municipality of Hradec Králové in its over four-year long development and the exhibition will be available for at least five years after its opening. The guide provide you with an overview of the history of our city and to serve as a future remembrance of the exhibition. The publication is sorted into three main chapters corresponding to each thematic section of the exhibition and each chapter was chronologically structured to properly relay its intended effect. The guide also contains accompanying pictures and descriptions of the most prominent exhibits on display and replicas of architecture present throughout the exhibition.

 

PRŮVODCE EXPOZICÍ CESTY MĚSTA
GUIDE TO THE JOURNEY OF A CITY EXHIBITION

Texty / Texts:
© Radek Bláha, Pavla Koritenská, Josef Šrámek

Odborná spolupráce / Professional Assistance:
© Jan Jakl, Zdeňka Kulhavá, Jaroslava Pospíšilová,
Markéta Pražáková, Martina Vlčková, Jana Vojtíšková

Editor a jazykový korektor / Editor and Editorial Work:
© Zdeňka Kulhavá

Překlady / Translation:
© Jan Koritenský (AJ), Pavla Hannichová (NJ)

Fotografie / Photography:
© Miroslav Beneš, Petra Kopecká

Historické fotografie a tiskoviny / Materials Used:
© Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové,
Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové,
Město Hradec Králové, Státní okresní archiv Hradec Králové,
soukromá sbírka / Museum of Eastern Bohemia Collection,
Archeology Department Archive of the Museum of Eastern Bohemian,
City of Hradec Králové, The National Regional Archive of Hradec Králové,
Privat Collection

Grafická úprava a sazba / Graphic Design and Typesetting:
© Jiří Šinták

Tisk / Printed:
© Protisk Prchal s. r. o., Velké Meziříčí

První vydání / First edition
ISBN: 978-80-87686-47-8

© 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy