POKLAD MINCÍ Z HOSTINNÉHO

Kód zboží: P116 - 0747 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 148 mm
Počet stran
123
Prodejní cena: 170 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

POKLAD MINCÍ Z HOSTINNÉHO. PRAŽSKÉ GROŠE

V roce 1935 byl v Hostinném objeven rozsáhlý mincovní poklad, který představuje unikátní soubor dokumentující strukturu oběživa v Čechách před koncem 15. století. Publikace se věnuje zde objeveným pražským grošům. Kromě popisu daných mincí přináší rovněž informace o nálezových okolnostech a dalších osudech depotu. Vybavena je bohatou fotografickou dokumentací, vč. všech zachovaných pražských grošů. Nechybí soupis použitých pramenů a literatury, anglický i německý souhrn.

Tisk publikace byl realizován za finanční podpory města HOSTINNÉ.

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 25
VOJTĚCH BRÁDLE: POKLAD MINCÍ Z HOSTINNÉHO. PRAŽSKÉ GROŠE

Recenzenti:
PhDr. Jan Boublík
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
Texty: Vojtěch Brádle
Překlady resumé: Jan Koritenský (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Fotografie: Petra Kopecká, Tomáš Anděl, Vojtěch Brádle
Grafická úprava a sazba: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 300 ks

První vydání

© 2023 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-51-5

Knihy