Akce 2016

29. 1. 2016 | Jaká byla škola našich prarodičů? Kolik spolužáků měli ve třídě? Jakpak je pan učitel trestal, když zlobili? A zkoušeli jste někdy psát krasopisně na břidlicové tabulky? Program plný nových zážitků Vás čeká v muzeu o pololetních prázdninách.

28. 1. 2016 | Přednáška Mgr. Radka Bláhy přiblíží počátky historie města a seznámí s unikátními nálezy z tohoto období.

24. 1. 2016 | Tradiční masky, zvyky a masopustní veselí budou doprovázet lednovou muzejní neděli. Přiblížíme si některé zajímavosti z masopustních obchůzek na Hlinecku, zapsané pro svoji jedinečnost na seznam Unesco.

23. 1. 2016 | Prostřednictvím kresby zjistíme, jaké kompozice dokážou dvě hadice vytvořit. Podíváme se do světa, kde je vše větší, než bychom čekali a zkonstruujeme si drátěný objekt.

23. 01. 2016

ŽIVOT V TEMNOTĚ

23. 1. 2016 | Život v temnotě je názorným dokladem skutečnosti, že život na Zemi se dokáže vypořádat i s těmi nejextrémnějšími typy prostředí. Seminář pro soutěžící aktuálního ročníku Biologické olympiády.

20. 1. 2016 | Námořní obchod byl již od starověku motivací i hnací silou objevů nových obchodních tras i území poskytujících cenné produkty.

14. 1. 2016 | Okolnosti vzniku, plánování, vývoj a mnohé zajímavosti o královéhradecké pevnosti přiblíží zájemcům o historii a členům Klubu seniorů kurátor výstavy Mgr. Radek Bláha.

13. 1. 2016 | Pohled do hrobky členů panovnické rodiny a vysokého úředníka starého Egypta z období 3 000 let př. n. l. a další překvapivé objevy českých egyptologů v Abúsíru přiblíží přednáška přímého účastníka expedic Mgr. Daniela Šichana. Vstup zdarma.

Strana 6 z 6