POČÁTKY KRÁLOVÉHRADECKÉ PEVNOSTI

17. 2. 2016 | Hradec Králové byl jednou z nejdokonalejších pevností monarchie vystavěné podle francouzských zásad. O zajímavé historii a dalších méně známých zajímavostech v přednášce Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu.

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ

17. února 2016 od 18.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

b_480_0_16777215_00_images_files_unor-2016_pocatky-pevnosti-02.jpeg
Události sedmileté války ukázaly nutnost stavby nových pevností v Čechách. Jako první byl zvolen Hradec Králové a v průběhu let 1766 až 1778 zde po rozsáhlých zemních pracích vyrostla bastionová pevnost se zemním opevněním a základní infrastrukturou. Již v době výstavby došlo v roce 1774 k doplnění některých opevnění a vznikl návrh přestavby pevnosti s cihelným obezděním valů a stavbou kasemat. Hned po ukončení války o bavorské dědictví byla pevnost v letech 1780-1790 přestavěna, modernizována a vybavena infrastrukturou podle dalšího projektu. Oba projekty vznikly podle nejnovějších opevňovacích teorií, vypracovaných francouzskou fortifikační školou v Meziéres. Shodou okolností se tak Hradec Králové spolu s Josefovem a Terezínem staly nejdokonalejšími pevnostmi vystavěnými podle francouzských zásad. O zajímavé historii a dalších méně známých zajímavostech z její výstavby bude pojednávat přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu.