Přírodovědecký kroužek

Ve školním roce 2020-2021 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové opět otevíráme pro zvídavé děti se zájmem o přírodu Přírodovědecký kroužek. Náplní kroužku je zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí, exkurze do zajímavých přírodních lokalit východních Čech i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek. Děti se rovněž seznamují se způsoby uchovávání přírodnin formou sbírek. Jednotlivá setkání jsou tematicky zaměřena a zahrnují všechny přírodovědné obory tj. zoologii obratlovců i bezobratlých, botaniku, mykologii, geologii a paleontologii.


 b_480_0_16777215_00_images_prirodovedecky-krouzek_prirodovedecky-krouzek-03.jpeg


02 prirodovedecky krouzek 2019

V uplynulém školním roce se členové kroužku v podzimních a jarních měsících podrobněji seznamovali s přírodou královéhradeckých městských parků, PP Plachta, PP Roudnička a Datlík a PP Orlice, které svou přírodní pestrostí poskytují útočiště pro nečekané množství organismů. Během třídenních exkurzí navštívili CHKO Slavkovský les a Poodří. Neméně zajímavá byla zoologická exkurze do Srbska, kde jsme pozorovali přezimující netopýry. Členové kroužku se během zimy podrobně seznámili s tématem loňského ročníku Biologické olympiády a připravili se na účast v soutěži.

Také v novém školním roce 2020-2021 je připravena řada podnětných vycházek za královéhradeckou přírodou zaměřených na poznávání organismů, několik celodenních výprav na přírodovědně zajímavé lokality kraje a část setkání bude zaměřena také na aktuální téma Biologické olympiády. V letošním roce si mladí přírodovědci rozšíří obzory i zkoumáním detailní stavby organismů pomocí nově pořízené mikroskopovací techniky.


b_480_0_16777215_00_images_prirodovedecky-krouzek_prirodovedecky-krouzek-06.jpeg


03 prirodovedecky krouzek 2019

Od září 2020 je připravena řada podnětných vycházek za královéhradeckou přírodou zaměřených na poznávání organismů, několik celodenních výprav do přírodovědně zajímavých lokalit kraje a část setkání bude zaměřena také na aktuální téma Biologické olympiády. Mladí přírodovědci si rozšíří obzory zkoumáním detailní stavby organismů za pomoci mikroskopovací techniky. 

V jarním období nás čeká pozorování ptáků pomocí dalekohledu. Ukážeme si jednu z nejpoužívanějších výzkumných metod v ornitologii - odchyt ptáků do nárazových sítí a povíme si také, kdo tuto činnost může vykonávat. Studovat hmyz a jeho formy interakce s životním prostředím budeme odchytem jednoduchými entomologickými pomůckami a podíváme se i na detaily této nejrůznorodější skupiny živočichů na světě. Vše budou doplňovat zajímavosti z rostlinné říše. Osvojíme si metodiku vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů. Běžné druhy rostlin se pak naučíme poznávat. Prostřednictvím mykologie si představíme pestrou skupinu živých organismů, mezi které se řadí i druhy významné v průmyslu i potravinářství. Překvapením pro mnohé bude rozsah rozšíření těchto organismů. Zavítáme také do daleké minulosti planety Země a pokusíme se nalézt fosilie dávných rostlin a živočichů a odhalit tajemství nerostů a hornin.


Začínáme v pondělí 21. září 2020 od 15.30 do 17.00 hodin.


04 prirodovedecky krouzek 2019

Studovat přírodní procesy budeme nejen přímým pozorováním v terénu, návštěvou různých biotopů, ale také v laboratoři. Budeme třídit nasbíraný materiál, pomocí určovacích klíčů jej přiřazovat ke správným druhům a využijeme také optické mikroskopy ke zkoumání těch nejmenších detailů přírodnin. V průběhu roku si ukážeme, co všechno obnáší odpovědná práce muzejního přírodovědce.

Kroužek je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Maximální kapacita kroužku je 15 žáků. Setkáváme se každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin. Cena kroužku je 500 Kč za pololetí. První setkání zájemců se uskuteční 21. září 2020 v 15.30 hod v historické budově Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465. Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


 

05 prirodovedecky krouzek 2019

 06 prirodovedecky krouzek 2019

 07 prirodovedecky krouzek 2019

09 prirodovedecky krouzek 2019

08 prirodovedecky krouzek 2019


10 prirodovedecky krouzek 2019