Komentované prohlídky aktuálních výstav

Zveme Vás na komentované prohlídky výstavy Uprostřed Koruny české. 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ
Duben 2020 
Při komentované prohlídce se seznámíte s výtvarnou kulturou východních Čech v průběhu tří staletí a jednotlivá díla budou zasazena do historického kontextu. Dozvíte se i podrobnosti o mimořádném rozkvětu celé oblasti v období 14. století a následném úpadku za husitských válek, za kterých byl tento region značně zkoušený. Po uklidnění situace nabyla velkého významu města a různé městské komunity, které začaly objednávat monumentální oltáře. A opomenuty nezůstanou ani výrazné umělecké osobnosti, které ve východních Čechách působily.   
Komentovanou prohlídku povede autorka výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. 
Vstup: 120 Kč, zlevněná 50 Kč