Jaroslav Zámečník, DiS.
Obrázek kontaktu

vedoucí oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 514 624
Mobil: 777 249 150

Odborná specializace: digitalizace a správa sbírek, CES, RIV, botanika, lepidopterologie

Profesní organizace:
Česká botanická společnost, Praha
  - Východočeská pobočka ČBS, Hradec Králové
  - Severočeská pobočka ČBS, Ústí nad Labem
Slovenská botanická spoločnosť, Bratislava

Výstavy

Vystudoval Vyšší odbornou školu, obor Správa ochrany životního prostředí. V letech 2004 až 2005 absolvoval Školu muzejní propedeutiky. V Muzeum východních Čech pracuje od roku 2000. Vystřídal řadu pozic - laborant, preparátor, dokumentátor přírodovědeckého oddělení, správce dokumentací sbírek, zástupce ředitele. V současné době se věnuje koordinaci sbírkotvorné činnosti muzea a je zástupcem ředitele.

Po odborné stránce se věnuje především cévnatým rostlinám s užším zaměřením na region východních Čech. Specializuje se na studium rodu Taraxacum, zvláště pak skupině bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria) v rámci areálu sekce.

V lepidopterologii se věnuje faunistice, rozšíření a ochraně jednotlivých druhů či autekologickému výzkumu populací. Je autorem několika desítek inventarizačních průzkumů v chráněných území a spoluautorem plánů péče o maloplošná chráněná území. Podílí se na mapování prioritních druhů soustavy Natura 2000.

Publikační činnost

ZÁMEČNÍK, J. (2016) [2017]: Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice (Poznámky k rodu Taraxacumv České republice. I.). Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the genus Taraxacum in the Czech Republic. I.) - Acta Musei Reginaehradecensis s.A., 36(1-2): 67-74. (PDF)
ČÍŽEK O., MALKIEWICZ A., BENEŠ J., TARNAWSKI D., ZÁMEČNÍK J., KADLEC T., KONVIČKA M., MYŚKÓW E., SALA A. , VRBA P. & ZAPLETAL M. (2015): Denní motýli v Krkonoších, atlas rozšíření. Motyle dzienne w Karkonoszac,  atlas rozmieszczenia. - Správa KRNAP & Dyrekcja KPN, 328 p. (PDF)
ZÁMEČNÍK J., 2015: Chenopodium vulvaria L. In. Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50: 35-36.
ZÁMEČNÍK J., 2015: Gentiana cruciata L. In. Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50: 58-60.
ZÁMEČNÍK J., 2015: Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella. In. Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50: 60.
ZÁMEČNÍK J., 2015: Ranunculus arvensis L. In. Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50: 95.
ZÁMEČNÍK J., KADLEC T. & ČÍŽEK O., 2014: Faunisticky významné nálezy motýlů (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) v Krkonoších v letech 2012 a 2013. Faunistically important findings of butterflies (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) in the Giant Mts in 2012 and 2013. – Opera Corcontica, Vrchlabí, 51: 189–198. (PDF)
ČÍŽEK O., VRBA P., BENEŠ J., HRÁZSKÝ Z., KOPTIK J., KUČERA T., MARHOUL P., ZÁMEČNÍK J., KONVIČKA M., 2013: Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic. PLoS ONE 8: e53124. 10.1371/journal.pone.0053124.
 
VRBA P., ČÍŽEK O., MARHOUL P., ZÁMEČNÍK J., BENEŠ J. et KONVIČKA M., 2012: Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny. Živa, 5:251-254.
 
MARHOUL P. & ZÁMEČNÍK J., 2012: Abandoned military areas. Introduction. - In.: JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., JONGEPIER J. W. & PRACH K. (eds.): Ecological restoration in the Czech Republic. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 111-113 p. (PDF)
 
ZÁMEČNÍK J. & MARHOUL P., 2012: Disturbance management, a way to preserve species-rich communities in abandoned military areas. - In.: JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., JONGEPIER J. W. & PRACH K. (eds.): Ecological restoration in the Czech Republic. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 114-116 p. (PDF)
 
ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., TROPEK R., KOČÁREK P. & KONVIČKA M., 2012: Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation, 16:215-226. (PDF)
 
ZÁMEČNÍK J., 2012: Botrichium lunaria Sw. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. Additions to the flora of the Czech Republic. IX. Zprávy České botanické společnosti, Praha: in press.
 
ZÁMEČNÍK J., 2011: Erophila spathulata A. F. Láng. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. Additions to the flora of the Czech Republic. IX. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 46:51-160.
 
ZÁMEČNÍK J., 2011: Hřbetozubec jižní – Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776) (Notodontidae, Lepidoptera) ve východních Čechách a jeho historické a současné rozšíření v České republice. Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776) (Notodontidae, Lepidoptera) in East Bohemia, and its historical and current distribution within the Czech Republic. Acta Musei Reginaegradecensis, s.A., 33:121-126. (PDF)
 
SAMKOVÁ V. ZÁMEČNÍK J., 2009: Reseda phyteuma L. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Additions to the flora of the Czech Republic.VIII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44:185-319.
 
KONVIČKA M., MARHOUL P., ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., VRBAP., BENEŠ J., REIF J., KOPTÍK J. & HRÁZSKÝ Z., 2009: Proč jsou vojenské prostory významnými refugiemi evropské biodiverzity. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): 119-120.
 
ČÍŽEK O. & ZÁMEČNÍK J., 2009: Modrásek bahenní a očkovaný jako jeden z důvodů k rozšíření navrhované EVL Na Plachtě v Hradci Králové? Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.): 55, ISBN 978-80-87189-07-8.
 
ZÁMEČNÍK J., 2009: Hieracium glomeratum Froel. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Additions to the flora of the Czech Republic. VIII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44:185-319.
 
ZÁMEČNÍK J., 2009: Inula salicina subsp. salicina. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Additions to the flora of the Czech Republic. VIII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44:185-319.
 
ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., KONVIČKA M., 2008: Vliv prostorové a časové heterogenity seče na motýly a další vybrané skupiny bezobratlých. LAŠTŮVKA Z., ŠEFROVÁ H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008.: 6-7.
 
ZÁMEČNÍK J., 2008: Papaver confine Jordan. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. Additions to the flora of the Czech Republic.VII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 43:251-336.
 
HORÁK J., ZÁMEČNÍK J. & HULA V., 2008: Nové nálezy modrásků z rodu Phengaris (syn. Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) v Pardubickém kraji (Česká republika) s poznámkami k péči o jejich stanoviště New data of occurrence of the blues of genus Phengaris (syn. Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Pardubice region (Czech Republic) with notes to implications for management. Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie, 15:265-279. (PDF)
 
ZÁMEČNÍK J., 2007: Nové nálezy ohniváčka Lycaena dispar rutilus Werneburg, 1864 (Lycaenidae, Papilionoidea, Lepidoptera) ve východních Čechách a na severozápadní Moravě. New findings of Large Copper Lycaena dispar rutillus (Werneburg, 1864) (Lycaenidae, Papilionoidea, Lepidoptera) in East Bohemia and North West Moravia. Acta Musei Reginaegradecensis, s.A., 32:73-77. (PDF)
 
ZÁMEČNÍK J., 2007: Aira caryophyllea L.. In. HADINEC J. & LUSTYK P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. Additions to the flora of the Czech Republic. VI. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 42: 347-337.
 
KONVIČKA M., ČÍŽEK O., FILIPOVÁ L., FRIC Z., BENEŠ J., KRUPKA M., ZÁMEČNÍK J. & DOČKALOVÁ Z., 2005: For whom the bells toll: Demography of the last population of the butterfly Euphydryas maturna in the Czech Republic. Biologia, 60: 551-557, Bratislava. (PDF)
 
KONVIČKA M., FRIC Z., BENEŠ J., ČÍŽEK O. & ZÁMEČNÍK J., 2005: Descend towards unimodality: butterfly loss in Czechia changes a major macroecological pattern. In: KÜHN E., FELDMANN R., THOMAS J. A. & SETTELE J. [Eds.]: Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Pensoft, Sofia.
 
MIKÁT M., MOCEK B. & ZÁMEČNÍK J., 2004: Výsledky entomologického průzkumu lokality „Slavíkovy ostrovy“ u Přelouče. Results of entomological research of the locality „Slavíkovy ostrovy“ near Přelouč town (Eastern Bohemia, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 30: 101-121, Hradec Králové.
 
ZÁMEČNÍK J., 2004: Catabrosa aquatica (L.) Beauv. In. HADINEC J., LUSTYK P. & PROCHÁZKA F.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. Additions to the flora of the Czech Republic. III. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 39:63-130.
 
PROCHÁZKA F. & ZÁMEČNÍK J., 2004: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl. In. HADINEC J., LUSTYK P. & PROCHÁZKA F.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. Additions to the flora of the Czech Republic. III. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 39:63-130.
 
ZÁMEČNÍK J., 2003: Faunistické údaje z kartotéky a sbírky motýlů (Lepidoptera: Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) Oldřicha Komárka v přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Faunistic data from the register and collection of butterflies (Lepidoptera: Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) of Oldřich Komárek"s in the Museum of East Bohemia Hradec Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 29: 103-134, Hradec Králové.
 
BENEŠ J., KONVIČKA M., VRABEC V., ZAMEČNÍK J., 2003: Do the sibling species of small whites, Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera, Pieridae) differ in habitat preferences? Biologia, 58: 943-951, Bratislava. (PDF)
 
MOCEK B., MIKÁT M. & ZÁMEČNÍK J., 2002: Zoologická charakteristika regionu, okresů a MZCHÚ – část bezobratlí. In: FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol.: Pardubicko. In: MACKOVČIN P. & SEDLÁČEK M. (Eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp.
 
MOCEK B., MIKÁT M. & ZÁMEČNÍK J., 2002: Zoologická charakteristika regionu, úvodní charakteristika okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov – část bezobratlí. In: FALTYSOVÁ H., MACKOVČIN P., SEDLÁČEK M. a kol.: Královéhradecko. In: MACKOVČIN P. & SEDLÁČEK M. (Eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.
 
ZÁMEČNÍK J. & MIKÁT M., 2001: Expanze žluťáska Colias erate (Esper, 1805) (Lepidoptera: Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. - Expansion of Clouded Yellow Colias erate (Esper, 1805) (Lepidoptera: Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. Acta Musei Reginaegradecensis, s.A., 28:207-213.
ZÁMEČNÍK J., 1999: Nálezy žluťáska Colias erate (Esper, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východních Čechách. The records of Clouded Yellow Colias erate (Esper, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in Eastern Bohemia. Acta Musei Reginaegradecensis, s.A., 27:209-212.

Inventarizační průzkumy

ZÁMEČNÍK J., 2007: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované PP Střelnice u Semanína. Msc. Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje a Muzeum východních Čech v HK, 26 p. (PDF)
ZÁMEČNÍK J., 2007: Inventarizační průzkum cévnatých rostlin se zaměřením na chráněné druhy PP Boršov u Litětin a jejího širšího okolí. Msc. Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, 39 pp. (PDF)
ZÁMEČNÍK J., 2009: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PR Zlatá louka – výsledky za vegetační sezónu 2009. Msc. Depon. in: Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, 18 pp. (PDF)
ZÁMECNÍK J., 2007: Výsledky inventarizacního průzkumu motýlu s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PR a EVL Stremošická stráň. Msc. Depon. in: Krajský úrad Pardubického kraje, 34 pp. (PDF)
ZÁMEČNÍK J., 2010: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PP Chuchelská stráň. Msc. Depon. in: Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, 13 pp. (PDF)
ZÁMEČNÍK J., 2010: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PP Na Obůrce. Msc. Depon. in: Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, 16 pp. (PDF)

Jméno

Jaroslav Zámečník, DiS.

Kontaktní formulář

Poslat email