Knihovny

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové jsou dvě knihovny - společenskovědní a přírodovědecká. Obě jsou veřejně přístupnými základními knihovnami se specializovaným knihovním fondem a poskytují veřejné a informační…
Muzejní knihovna byla založena a zpřístupněna veřejnosti v roce 1896. Po dostavbě Kotěrova secesního muzea  se v roce 1912 rázem stala největší knihovnou ve městě.…