Acta Musei Reginaehradecensis

SERIES A: SCIENTIAE NATURALES

(Práce muzea v Hradci Králové, s. A, vědy přírodní)


Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie. Původní vědecké nebo přehledové stati jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky.

Práce jsou uveřejňované v češtině nebo angličtině se souhrnem (stručným autoreferátem) v druhém jazyce. Všechny práce procházejí od počátku vydávání recenzním řízením. Od ročníku 25 (1995) je každý článek doplněn anglickým abstraktem, u starších ročníků německým a ruským souhrnem.

Časopis byl založen v 1958, do roku 2018 bylo vydáno 36 ročníků. Úplný přehled publikovaných článků prvních 30 ročníků byl zveřejněn v č. 31 (2004) na str. 5-27. Přehled článků do 33 ročníku je dostupný na: www.biblioteka.cz

Celkem bylo ve 36 ročnících časopisu uveřejněno 612 příspěvků, z toho bylo podle zaměření 114 geologických, 80 botanických, 160 entomologických, 79 vertebratologických, 27 personálií, 27 článků z činnosti muzea a 7 recenzí. Celkový rozsah všech článků tvoří 6 668 tiskových stran. Do časopisu přispělo 354 autorů.

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schváleným Radou pro výzkum  a vývoj ČR. 

Časopis je již od svého vzniku vyměňován s přírodovědecky zaměřenými periodiky v rámci bývalého Československa, východní i západní Evropy i dalších světadílů. Počet institucí, se kterými v současnosti probíhá výměna časopisů je 180 (90 v zahraničí a 90 v ČR). 

 

POKYNY PRO AUTORY:

acta_musei_reginaehradecensis_pokynyproautory.pdf

 

DALŠÍ INFORMACE K ČASOPISU:

Abbreviation bibliografica: Acta Musei Reginaehradecensis s. A
Odpovědný redaktor: 
Bc. Tereza Tejklová 
Redakční rada: 
RNDr. Vladimír Lemberk; RNDr. Kateřina Štajerová; RNDr. Bohuslav Mocek; RNDr. Věra Samková Ph.D.; RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; doc. RNDr. Jan Vítek
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
ISSN: 0231-9616 
Náklad: 350 výtisků

 

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

redakce Acta Mus. s. A 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.