Acta Musei Reginaehradecensis / Series A: scientiae naturales

Práce muzea v Hradci Králové, s. A, vědy přírodní

 

acta obalka img2

Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie. Původní vědecké nebo přehledové stati jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky.

Práce jsou uveřejňované v češtině nebo angličtině se souhrnem (stručným autoreferátem) v druhém jazyce. Všechny práce procházejí od počátku vydávání recenzním řízením. Od ročníku 25 (1995) je každý článek doplněn anglickým abstraktem, u starších ročníků německým a ruským souhrnem.

On-line verze časopisu: Od počátku roku 2018 je časopis vydáván také v on-line verzi formou volně přístupných, v průběhu roku postupně zveřejňovaných, souborů pdf.

Časopis byl založen v 1958, do roku 2018 bylo vydáno 36 ročníků. Úplný přehled publikovaných článků prvních 30 ročníků byl zveřejněn v č. 31 (2004) na str. 5-27. Přehled článků do 33 ročníku je dostupný na: www.biblioteka.cz Celkem bylo ve 36 ročnících časopisu uveřejněno 612 příspěvků, z toho bylo podle zaměření 114 geologických, 80 botanických, 160 entomologických, 79 vertebratologických, 27 personálií, 27 článků z činnosti muzea a 7 recenzí. Celkový rozsah všech článků tvoří 6 668 tiskových stran. Do časopisu přispělo 354 autorů. Časopis je již od svého vzniku vyměňován s přírodovědecky zaměřenými periodiky v rámci bývalého Československa, východní i západní Evropy i dalších světadílů. Počet institucí, se kterými v současnosti probíhá výměna časopisů je 180 (90 v zahraničí a 90 v ČR). 

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schváleným Radou pro výzkum a vývoj ČR.

 

Dostupná čísla // on-line

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 40 / Acta 40
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 39 / Acta 39
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 38 / Acta 38
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37 / Acta 37

 

Dostupná čísla // tištěná verze

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 39 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 38 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1,2 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-1 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 34 / e-shop
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 33 / e-shop

 

Pokyny pro autory

acta_musei_reginaehradecensis_pokynyproautory.pdf

 

Další informace k časopisu

Abbreviation bibliografica: Acta Musei Reginaehradecensis s. A
Odpovědný redaktor: 
Bc. Tereza Tejklová 
Redakční rada: 
RNDr. Vladimír Lemberk; RNDr. Kateřina Štajerová; RNDr. Bohuslav Mocek; RNDr. Věra Samková Ph.D.; RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; doc. RNDr. Jan Vítek
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
ISSN: ISSN 0231-9616 (PRINT), ISSN 2571-1628 (ONLINE)
Náklad: 350 výtisků

 

Adresa redakce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
redakce Acta Mus. s. A 
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.muzeumhk.cz/acta-musei-reginaehradecensis.html