supplementum 2_obsah_002_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-18-8 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
447 x 303 mm
Počet stran
181
Prodejní cena: 320 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
V roce 2013 proběhl rozsáhlý výzkum v areálu zámku ve Zdechovicích. Na tzv. Čestném nádvoří došlo k odkryvu 104 hrobů s celkem 113 jedinci. Monografie přináší souhrnné zpracování tohoto kostrového pohřebiště z konce 12. a především průběhu 13. století. Pohřby byly uloženy do kulturní vrstvy datované od 10. do 12/13. století. Pohřebiště stojí z hlediska vývoje pohřebního ritu na počátku etážového pohřbívání v Čechách, které se praktikovalo vlastně až do 20. století.
 
ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ 
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2

Pavel Horník – Radek Bláha – Petra Sehnoutková – Martin Mazáč 

Redakční příprava: Mgr. Pavel Horník, PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  
Obálka: Jiří Šinták
Jazyková redakce: Mgr. Olga Macáková 
Překlady do angličtiny a němčiny: Mgr. Jan Machala, Mgr. Dana Zapletalová
Tisková příprava: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna: Powerprint, s.r.o. Praha
Náklad: 400 výtisků

Recenzenti: 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 
Mgr. Martin Čechura, Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 

Adresa redakce:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 514 624, 495 514 631
e-mail: archeo@muzeumhk.cz" style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">archeo@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

(c) 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

ISBN 978-80-87686-18-8
Knihy