acta-35-1-02-obsah-low acta-35-1-03-screen acta-35-1-04-screen acta-35-1-05-screen

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-1

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-06-5 ISSN: 0231-9616 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 298 mm
Počet stran
82
Prodejní cena: 135 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH

 
Jan Juráček
Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové
Tectonics of cretaceous rocks in a relationship to valley net in the area of Výrava near Hradec Králové
 
Věra Samková (ed.)
Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Žacléři (4.–7. června 2009)
Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Žacléř (4.–7. June 2009)

Michal Ducháček & Věra Samková (eds.)
Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kopidlně (7.–10. června 2012)
Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Kopidlno (7.–10. June 2012)
 
Martin Čapek
Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory
Analysis of araneocenoses of peat bogs of Protected Landscape Area Orlické hory

Jiří Háva
Dermestidae (Coleoptera) preserved in collection J. Volák in the East Bohemian Museum in Hradec Králové
Dermestidae (Coleoptera) ve sbírce J. Voláka ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové

František Šifner
Výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (severovýchodní Čechy, Česká republika)
Dung flies (Diptera: Scathophagidae) of the Orlické hory PLA (Northeast Bohemia, Czech Republic)

Jiří Háva
Výsledky faunistického průzkumu čeledi Bombyliidae (Diptera) přírodní rezervace Údolí Únětického potoka 
Results of a faunistic research to the family Bombyliidae (Diptera) of Údolí Únětického potoka Natural Reserve

Markéta Dvořáčková & Pavel Pech
Mravenci centra Hradce Králové
Ants of the centre of Hradec Králové

Tomáš Zapletal & Karel Lohniský
Plastické znaky adultního lipana podhorního (Thymallus thymallus, 1758 Linnaeus) ve východních Čechách
Plastic characteristics of adult european grayling (Thymallus thymallus, 1758 Linnaeus) in Eastern Bohemia
 
Vydání tohoto čísla bylo finančně podpořeno grantem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 15KPG03-0007
na podporu publikační činnosti a literatury.
Knihy