12. 02. 2021

Tanec o vrkoč – tradice z Královéhradecka

Návod a říkačky / K masopustní neděli, které se říkalo i taneční, se váže mnoho tradic. Od neděle do úterý se tančilo. U nás v regionu to v pondělí byl Tanec o vrkoč. Spolu s námi si můžete s dětmi vyrobit takzvaný „vrkoč“, který byl určen pro děti. Je to tradice známá přímo z našeho kraje, tuto konkrétní podobu měla na Opočensku.

Rodiče vrkoč vyráběli svým dcerám, vystavoval se za okno. Mladíci, co chodili kolem, si pak i podle bohatého ozdobení vrkoče vybírali děvčata. Za souhlasu rodičů každé děvče přineslo vrkoč na masopustní úterý do hospody, kde se opět vystavil. Dívka pak tančila s mládencem a při tanci skákala co nejvýš, protože se říkalo, že pak vyroste vysoký len a obilí. Nakonec chlapce svým vrkočem obdarovala. Na oplátku dostala různé sladkosti, ale i jiné dárečky.

 

vrkoc

Na výrobu potřebujete:

- hliněný květináč
- hlínu
- špejle či jiné tenké hůlky
- myrtu (či jinou zelenou přízdobu)
- pentle
- sušené ovoce
- sladkosti
- drobné dárečky

 

Do květináče nasypte hlínu a zapichujte větvičky myrty a špejle či hůlky (bývaly až půl metru dlouhé), na které napícháte sušené ovoce či pentlí přivážete cukrovinky a dárečky. Nakonec pentlí ozdobte i květináč.

Hotovým výrobkem si můžete ozdobit okno či stůl a nezapomeňte si s dětmi při tanci pořádně skočit!

 

 

 

 

 

 

MASOPUSTNÍ ŘÍKAČKY

 

 
Z Plzeňska:
Masopust držíme*,
nic se nevadíme, pospolu:
proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu?
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu:
dříve než se rozejdem,
ještě sobě připijem poznovu.

*držíme = zachováváme, slavíme

Z Klatovska:
Proč pak pán Bůh starý panny tresce*,
že je žádnej milovati nechce?
Proč pak pán Bůh starý panny nemiluje?
Proč pak pán Bůh starý panny nemá rád?
Těm mladejm dá muže, těm slarejm nemůže:
proč pak pán Bůh starý panny nemá rád?

*tresce = trestá
Z Rakovnicka:
Už je toho masopustu na mále*, na mále:
kam pak my ty starý panny prodáme, prodáme?
Prodáme je do Hrdliva židovi**, židovi,
aby je měl se židovkou do zelí, do zelí.
Prodáme je Velvarskýmu biřici***, biřici,
aby jimi vydlažoval silnici, silnici.

*masopustu na mále = masopust už končí;
**židovi = myšleno obchodníkovi;
***biřic = strážník, četník, policista
Masopust, masopust —
jen mne, holka, neopust.


Zdroj: ZÍBRT, Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad, 2006.