ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 38

 acta 38 obalka

Na této stránce jsou postupně publikovány volně přístupné příspěvky přírodovědeckého časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 38, který bude na závěr roku 2020 vydán také v tradiční tištěné podobě.

Vydavatel © 2020 Muzeum východních Čech v Hradci králové
ISSN 0231-9616 (print)
ISSN 2571-1628 (online)
Formát: 210x297 mm
Tištěná verze: e-shop

 

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 38. //

Michal Gerža // pdf (4,5 MB)
Zpráva o rozšíření bobra evropského (Castor fiber) na spojené Orlici v letech 2014 a 2016 / Report on the distribution of Eurasian beaver (Castor fiber) on the Orlice River in years 2014 and 2016

Karel Pošmourný & Tillfried Cernajsek // pdf (3,5 MB)
Heinrich Wolf (1825–1882) a jeho zásluhy při praktických úkolech geologie v Českých zemích / Heinrich Wolf (1825–1882) and his merits in the practical tasks of geology in the Czech lands

Lucie Zíbarová // pdf (1 MB)

Vzácný choroš krásnopórka chlupatá – Jahnoporus hirtus – po 32 letech opět nalezen v pralese Polom (východní Čechy) / A rare polypore Jahnoporus hirtus recorded again at Polom virgin forest after 32 years

Romana Prausová, Jan Doležal & Marcel Rejmánek // pdf (5,2 MB)
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin a charakteru vegetace v PR Buky u Vysokého Chvojna v průběhu posledních 90 let / Changes in species diversity of vascular plants and vegetation in the Buky u Vysokého Chvojna Nature Reserve during the last 90 years

Martin Paclík // pdf (1,2 MB)
Živá užovka obojková (Natrix natrix) jako potrava mláděte špačka obecného (Sturnus vulgaris) na hnízdě / A live Grass Snake (Natrix natrix) as a food of a Common Starling (Sturnus vulgaris) nestling

Zuzana Mruzíková // pdf (5 MB)
Kriticky ohrožené druhy v květeně CHKO Orlické hory / Critically endangered plant species in Orlické hory protected landscape area

Jan Juráček // pdf (3,3 MB)
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 4. část (1946–1968). / History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 4 (1946–1968).

Bohuslav Mocek // pdf (1 MB)
Karel Poláček (1920–2017) – východočeský entomolog a pedagog / Karel Poláček (1920–2017) – East Bohemian entomologist and pedagogue

Bohuslav Mocek // pdf (3,5 MB)
80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové / 80 years of the Museum of Natural History in Hradec Králové 

 

Více o časopisu...