Základní informace o přirodovědecké knihovně

PŘÍRODOVĚDECKÁ KNIHOVNA MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Veškeré fondy knihovny jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

Kontakt
Opletalova 334
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 514 624

knihovník Miroslav Mikát, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní doba (pro veřejnost)
Studovna přírodovědecké knihovny je přístupná  s knihovníkem.


On-line katalog
www.muzeumhk.cz/on-line-katalog-prirodoveda.html


Evidenční číslo knihovny
ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je 4841/2003


Sigla knihovny
HKE301

 

Statut, charakteristika, registrace, zaměření

Veřejně přístupná základní knihovna se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na základní přírodovědecké obory (geologie, paleontologie, botanika, entomologie, zoologie). Fondy přírodovědecké knihovny jsou přístupné po předchozí domluvě s knihovníkem (viz kontakty). K dispozici jsou lístkové katalogy i on line katalog. Veškeré fondy knihovny jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

 

V knihovně je evidováno celkem okolo 20000 jednotek ve dvou samostatných fondech:


Fond monografií

obsahuje 6 000 knih, je zaměřen na tituly potřebné k vědeckému zpracování a správě přírodovědeckých sbírek a osvětové činnosti v oblasti přírodních věd, ochrany přírody a ekologie.

Fond periodických publikací (časopisů)

zahrnuje 14 000 knižních jednotek, což představuje asi 700 titulů časopisů. Fond přírodovědeckých periodik je budován převážně formou výměny publikací za titul Acta Musei Reginaehradecensis, s.A., který muzeum vydává a vyměňuje od roku 1959. V současnosti probíhá výměna se 130 zahraničními partnery ze 30 států a 100 institucemi v ČR. Zahraničními i tuzemskými partnery jsou zejména muzea, akademická pracoviště a vědecké společnosti.

K „historicky“ nejcennějším publikacím z fondu knihovny PO patří např. dvoudílný „Wšeobecný rostlinopis“  od J. S. Presla (1846) a velká ilustrovaná atlasová díla z 1. poloviny 20. století, např. vícedílné kompendium o světové fauně motýlů vydávané pod vedením A. Seitze: Die Grossschmetterlinge der Erde.


Velmi cenné jsou i téměř úplné řady českých časopisů jako Vesmír, Živa a Ochrana přírody i výměnou získané odborné časopisy, vydávané v současnosti centrálními zahraničními muzei a ústavy, jako jsou Annalen des Naturhistorischen Museums im Wien (Vídeň), Biological Reviews (Cambridge), Graellsia (Madrid), Zoosystema (Paříž) a Japanese Journal of Systematic Entomology (Matsuyama).

Klíč k úplné květeně ČSR

Čtenářsky nejžádanější jsou jednak souborná klíčová díla jednotlivých skupin živočichů (starší klíče vydané v edici Fauna ČSR i novější publikace podobného charakteru), dále souhrnná určovací díla botanická, např. Dostálův Klíč k úplné květeně ČSR (1958) a nový Klíč ke květeně České republiky (Kubát et al., 2002), Květena ČR a díla katalogizační, z oboru entomologie např. Jelínek J. (ed.) 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera); Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera; Laštůvka Z. (ed.) 1998: Seznam motýlů České a Slovenské republiky.

Atlasové publikace hub a další odborná mykologická literatura jsou často využívány členy Mykologického klubu při Muzeu východních Čech.

Z fondu časopisů jsou čtenářsky nejvíce požadována specializovaná periodika (např. Klapalekiana – entomologie, Preslia, Folia phytotaxonomica a Zprávy České botanické společnosti – botanika).

Z regionálních periodik je nejčastěji badatelsky využíván muzeem vydávaný přírodovědecký titul Acta Musei Reginaehradecensis s. A., dále titul Práce a studie – Východočeský sborník přírodovědný vydávaný ve spolupráci Východočeského muzea v Pardubicích a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Opera Corcontica, jehož vydavatelem je Správa KRNAPu.