PRAVĚK JE KŮŮL!

18. 5. 2012 - 23. 6. 2013 | Výstava poodhalí prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech. Proti tomu postaví obraz současné krajiny, dodnes pod povrchem ukrývající množství pravěkých památek...

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 23. června 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

PRAVĚK JE KŮŮL! - nová výstava Muzea východních Čech v Hradci Králové
  
Výstava uvede návštěvníka do dvojího světa. Na straně jedné poodhalí prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech. Proti tomu postaví obraz současné krajiny, dodnes pod povrchem ukrývající množství pravěkých památek a protnuté sondou archeologického výzkumu, který tyto památky odkrývá. Výstava zaostří i na nejohroženější východočeská archeologická naleziště. Vrcholem výstavy bude klenotnice, kde se postupně představí bronzové poklady, nejcennější detektorové nálezy, zlato a stříbro z archeologických sbírek, křehká krása pravěkého skla, unikáty z keramiky a předměty dovezené do východních Čech ze vzdálených zemí.
Pozvání na výstavu prostřednictvím rozhovoru Českého rozhlasu Hradec Králové o zajímavostech pravěku, který s archeologem hradeckého muzea Miroslavem Novákem připravila redaktorka Dana Voňková: www.rozhlas.cz

Článek o výstavě na webu Generace Y: www.generacey.cz 

Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl!
Pravěk je kůůl! - plakát k výstavě