LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY

24. 2. 2012 - 19. 8. 2012 | Výstava představí v první části návštěvníkům život na nejvýznamnějším říčním toku východočeského regionu. Druhá část pak provede návštěvníka proudem času od dob, kdy se na březích Labe objevil první člověk, až na práh novověku.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

od 24. února do 19. srpna 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY
Labe je nejvýznamnějším tokem říční sítě východočeského regionu i celých Čech. Charakter nížinného toku nabývá řeka u Jaroměře, kde po soutoku s Úpou a Metují vstupuje na území České tabule. Regulací Labe v první polovině 20. století byl změněn vodní režim toku, což se společně s postupujícím znečištěním vody projevilo na úbytku vhodných stanovišť řady citlivých druhů. Vodní fauna regionu je dnes velmi ochuzena, některé druhy jsou vymizelé nebo nezvěstné.  Přesto řeka Labe a její okolí s tůněmi, lužními porosty a loukami představuje osobité prostředí pro pestrou škálu rostlin a živočichů. 
V části výstavy věnované přírodě se návštěvníci seznámí se základními typy prostředí a  významnými druhy organismů, životem pod hladinou, na hladině i v okolí řeky Labe. Faunu a flóru na řece a jejích březích přiblíží dioramatické instalace přírodních stanovišť. Prezentovány budou především exponáty z přírodovědeckých sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, které budou doprovázeny množstvím fotografií rostlin a živočichů.

Slepé rameno Labe s lužním porostem a bahenní vegetací
Slepé rameno Labe s lužním porostem a bahenní vegetací
Šmel okoličnatý (Butomus ubellatus)
Listonoh jarní (Lepidurus apus)
Žábronožka sněžná (Eubranchius grubii)
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
Potápník Acilius sp.
Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Zimování vodního ptactva na Labi v Hradci Králové (labuť velká – Cygnus olor)
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
Stulík žlutý (Nuphar lutea)
Vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum)

Archeologická část výstavy provede návštěvníka proudem času od dob, kdy se na březích Labe objevil první člověk až na práh novověku. Prohlídka bude současně kopírovat reálnou cestu podél proudu Labe, a to s důrazem na nálezy z archeologicky neobyčejně bohatého území mezi Lochenicemi a Hradcem Králové. Cílem přitom nebude prezentovat souvislý vývoj pravěku a středověku ani detailně zmapovat všechny archeologické památky proti proudu řeky, severně od Hradce Králové, ale v konkrétních obdobích a na konkrétních nálezech ukázat důležité fenomény a zlomové události, které provázely soužití člověka a řeky v dobách dávno minulých.  


Středověká studna - Libišany
Středověká studna - Libišany
Středověká studna - Libišany
Středověká studna - Libišany
Středověká studna - Libišany
Středověká studna - Libišany
Středověký vodovod - Hradec Králové, Velké náměstí
Středověký vodovod - Hradec Králové, Velké náměstí
LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY - plakát k výstavě

VERNISÁŽ

Čtvrtek 23. února 2012 v 17.00 hodin.
Společně s výstavou LABE byla zahájena fotografická výstava Správy KRNAP - HORNÍ TOK ŘEKY LABE.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

k výstavě jsou připraveny doprovodné programy pro základní a mateřské školy.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

k výstavě jsou připraveny komentované prohlídky pro školní kolektivy i veřejnost. Návštěvu programu k výstavě lze v rámci RVP ZV zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a Příroda, Člověk a společnost - vzdělávacího oboru Přírodopis a Dějepis.


.
Labe_partneri.png