SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

10. 2. 2012 - 4. 3. 2012 | Výstava provádí 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území.


Pořádá FOIBOS BOOKS s.r.o. a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska diváky prostřednictvím informativních panelů a bohaté obrazové dokumentace provádí 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území. Přehlídku, která je výběrem těch nejkvalitnějších rodinných a víkendových domů, vil, chat i rezidencí, připravil spolu s Pavlem Zatloukalem architekt Vladimír Šlapeta.


Bauerova vila - Josef Gočár (Stř. Čechy)
Dům v kožichu - Petr Suske (Stř. Čechy)
Kotěrova vila - Jan Kotěra (Praha)
Vila Kremerových - Lubomír a Čestmír Šlapetové (Moravskoslezský)