KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST A JEJÍ OKOLÍ

2. 3. 2016 | Výstavba pevnosti znamenala nevídaný zásah do podoby okolní krajiny a ovlivnila život obyvatel předměstí. O významu koncepce a uspořádání pevnosti na pozdější rozvoj města v přednášce Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu.

PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ

2. března 2016 od 18.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Vstup zdarma.

b_480_0_16777215_00_images_files_brezen-2016_pevnost-okoli-01.jpeg
Výstavba pevnosti znamenala do té doby nevídaný zásah do podoby okolní krajiny. Došlo k regulaci obou řek, zasypání bočních koryt, slepých ramen a tůní, zbourání většiny předměstí a snížení terénu v předpolí kvůli zřízení inundačních kotlin. Obyvatelé předměstí se museli přestěhovat do tří nových předměstí, založených ve velké vzdálenosti od pevnosti. Uvnitř pevnosti vznikla na místě měšťanských domů vojenská nemocnice a objekty zrušené jezuitské koleje se proměnily v kasárna a úřadovny. V předpolí pevnosti byl zřízen zákaz výstavby a trval až do doby prvního zrušení v roce 1858. Jedním z důsledků omezení bylo umístění nádraží daleko od opevnění. Všechny tyto nevýhody se však proměnily ve výhody v okamžiku pádu hradeb a zahájení koncepčního rozvoje města.